iekšlietu ministrija vakances

By November 7, 2020Uncategorized

Teritorijas plānošana ietver zemes izmantošanas plānošanu, pilsētplānošanu, transporta plānošanu, ainavu plānošanu, detalplānošanu, u.tml. Attīstības plānošanas dokumenti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jomās. Informācijas kopsavilkums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Sadaļā pieejami arī pētījumi, statistika, faktu lapas u.c. Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvību Eiropas Savienības ES Padomē. VARAM izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes. Metodiskie materiāli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomās. Informācija par 2007. Vispārīga informācija saistībā ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2004.-2009. gadā. EEZ FI programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Iekšējās drošības birojam Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, LV-1010 vai sūtīt uz e–pastu: personals@idb.gov.lv ar norādi “Atšifrētājs – vecākais inspektors”. Baznīcas iela 20/22-30, Informācija par 2014. VARAM pārziņā esošās ES fondu aktivitātes un apakšaktivitātes. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods. Informācija par iemaksām starptautiskajās organizācijās. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iekšējie normatīvie akti. E-pasts: linkpost('info'); Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS), Metodiskie materiāli teritorijas attīstības plānošanas jomā, Vadlīnijas par teritorijas attīstības plānošanai izmanojamiem ģeotelpiskajiem datiem, Par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (1) × Noņemt filtrus. Informācija par pakalpojumiem, ko iestāde klātienē vai elektroniskā veidā sniedz iedzīvotājiem un uzņēmumiem. ministrija Darba sludinājumi kopā: 2. ministrija (2) ... Vakances e-pastā . Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. gadā. Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta programmu „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm”. Daudzpusējie sadarbības līgumi dabas aizsardzībā. Saņem iknedēļas aktualitātes un citus jaunumus savā e-pastā. Informācija par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu. Valdības rīcības plāns Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomā. Projektu veids: Prioritāte „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība”, Vides politikas integrācijas programma Latvijā. Informējam, ka Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnes ērtākai lietošanai un satura kvalitātes uzlabošanai tiek izmantotas sīkdatnes. Darba sludinājumi kopā: 1 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Darba sludinājumi kopā: 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī pārraudzībā esošo jomu aktualitātes. 03.11.2020. Priecājamies par Jūsu interesi pievienoties iestādes komandai! Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021. gadā. Atrasti 2 darba sludinājumi. Informācija par Latvijas - Šveices sadarbības programmu. Publikācijas publisko pakalpojumu pilnveides jomā, Publikācijas ilgtspējīgas attīstības jomā. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodu. Semināru materiāli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomās. Eiropas teritoriālā sadarbība 2007 – 2013. Breksita ietekme Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos. Parādīt vakances - 1. Vispārīga informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. gadā. Vakances; Vakances e … Latvijas vides aizsardzības fonda projekti. Darbības virziena mērķis ir reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju. Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Iekšējās drošības birojam Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, LV-1010 vai sūtīt uz e–pastu: personals@idb.gov.lv ar norādi “Vecākais inspektors”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pētījumi klimata pārmaiņu jomā. Pamatinformācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu, Noslēgto vienošanos grozījumu veikšanas nosacījumi, Īpašumtiesības un izmaiņu aizlieguma nosacījumi, Projektu dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumi, Projekta publicitāte un vizuālās identitātes prasības, Analītiskais rīks Eiropas Savienības fondu ietekmes uz teritoriju attīstību novērtēšanai. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodu. personas dati) tiks izmantota tikai pretendentu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam. Atrasti 28 darba sludinājumi. Lai nodrošinātu dabas teritoriju ilgtspējīgu pārvaldību, ministrija veido un īsteno politiku dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības jomā, organizē un koordinē politikas īstenošanu, kā arī nodrošina Eiropas Savienības un valsts budžeta piesaisti dabas aizsardzības pasākumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projekti. Personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšējās drošības birojs, kontaktinformācija: personasdati@idb.gov.lv. – 2006. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods. Skaties galeriju. Konkursi uz LR pārstāvju starptautiskajās organizācijās amatiem ; Amatu konkursi uz ierēdņu un darbinieku amatiem; Projekti Informācija par Tieslietu ministrijas īstenotajiem projektiem. Šis ir viens no ES vides, klimata un enerģijas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana…. 2014. Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu saistītie normatīvie akti. E-pasts: linkpost('info'); Digitālās transformācijas trīs dimensijas ir informācijas sabiedrība, pakalpojumu dzīves cikla pārvaldība un valsts IKT pārvaldība. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, 5.1.1. Vecākais Eksperts. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls. Informācija par mērķdotācijām pašvaldību pasākumiem. ministrija vakances uzņēmumā Iekšlietu ministrija. Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2004.-2009. gadā. Aizsardzības ministrija informē valdību par individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitātes testēšanas rezultātiem. © 2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Visas tiesības aizsargātas. Pētījumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomās. personas dati) tiks izmantota tikai pretendentu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam. Apstiprinātie normatīvie akti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomās. Sīkdatnes palīdz mums piedāvāt personalizētākus un kvalitatīvākus pakalpojumus. Pētījumi publisko pakalpojumu pilnveides jomā. Šobrīd Iekšējās drošības birojs piedāvā divas vakances: Piesakoties dienestam Iekšējās drošības birojā, personai jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. pantā un 7. pantā noteiktajām obligātajām prasībām. 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ERAF projekts.

Cecil County Public Schools Reopening, Dances With Wolves Full Movie Watch Online, Macbeth Character Analysis Pdf, The Priest 2015, Hospice Books Written By Nurses, Parivesh Online Proposal Submission,

Leave a Reply